De Peelparel

Oude Peelstraat 10 5759 PC Helenaveen

Schoolfoto van De Peelparel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspirerend
  • In ontwikkeling
  • Ruimte
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen krijgen onderwijs in jaarklassen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zijn geplaatst. Door de schoolgrootte hebben wij gekozen voor combinatiegroepen. De groepen 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle groepen starten met een inloop. De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen komen. Ze kunnen zo op hun eigen manier starten met de nieuwe schooldag. Om 08.30 uur zijn alle kinderen binnen en verlaten de ouders het klaslokaal. De leerkracht loopt tijdens de inloop rond, voert gesprekken met kinderen, luistert naar de kinderen, stelt kinderen op hun gemak en helpt ze waar nodig. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. 

Op basisschool De Peelparel hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school lunchen. De middagpauze duurt in totaal 45 minuten en bestaat uit een kwartier eten en een half uur buitenspelen, bij slecht weer spelen ze binnen. Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten beurtelings toezicht.

Ochtendpauze: 10.15 - 10.30 uur, middagpauze:   12.15 - 13.00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven