BS De Pas

Averbodestraat 19 5988 AW Helden

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen wij gevestigd zijn in dit prachtige gebouw, gesitueerd in een groene omgeving

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Pas is een kleine basisschool in Helden, gesitueerd nabij een groene omgeving. Met een klein, bevlogen team van leerkrachten werken wij aan modern, toekomstgericht, passend en betekenisvol onderwijs voor al onze leerlingen.

Wij willen kinderen helpen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en ontwikkelen en hen leer- en levensvaardigheden eigen te maken voor nu en voor de toekomst. Naast de instructiemomenten van taal en rekenen (veelal in de ochtend), werken wij middels thema’s/projecten. De hele school werkt gedurende een periode van 6-8 weken samen aan 1 thema, waarbij we telkens de omgeving en partners rondom onze school proberen te betrekken. Dit geven wij mede vorm middels actieve buitenlessen.  

Basisschool de Pas is samen met Kindercentra Hoera onderweg naar de vorming van een integraal kindcentrum dat naar verwachting medio schooljaar 2021/2022 zal worden gehuisvest in een nieuwbouwpand aan de Kloosterstraat te Helden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Buiten
  • Persoonlijke groei
  • Veilig en vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Pas krijgt in de loop van schooljaar 2021-2022 een nieuw multifunctioneel schoolgebouw. De komende jaren verwachten we daardoor groei in het aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven