Dalton Kindcentrum de Liaan

Past Knippenberghstraat 29 5988 CS Helden

  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan

In het kort

Toelichting van de school

Ons kindcentrum heet 'De Liaan' omdat een liaan hele sterke wortels heeft. Vanuit zowel opvang als onderwijs geven wij de kinderen 'sterke wortels' door een goede basisontwikkeling. Een liaan slingert zich omhoog langs een boom. Zodra kinderen in ons kindcentrum starten, 'klimmen' zij omhoog van groep 1 naar groep 8, ieder in zijn/haar eigen tempo. Een Liaan is flexibel en vindt zijn weg met voldoende licht, lucht en ruimte. Deze elementen zijn passend bij de Dalton-waarden waaruit we opvang en onderwijs vormgeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

DKC De Liaan is tot 2015 een groeischool geweest. Daarna is, net als in heel Limburg, het leerlingenaantal teruggelopen. Inmiddels heeft deze situatie zich gestabiliseerd en is er zelfs een lichte groei geconstateerd. Op dit moment (1 februari 2022) bezoeken 272 leerlingen onze school. Voor de toekomst verwachten wij dat het leerlingaantal gelijk zal blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven