Dalton Kindcentrum de Liaan

Past Knippenberghstraat 29 5988 CS Helden

  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan

In het kort

Toelichting van de school

Ons kindcentrum heet 'Liaan' omdat een liaan hele sterke wortels heeft. Vanuit zowel opvang als onderwijs geven wij de kinderen 'sterke wortels' door een goede basisontwikkeling. Een liaan slingert zich omhoog langs een boom. Zodra kinderen in ons kindcentrum starten, 'klimmen' zij omhoog van groep 1 naar groep 8, ieder in zijn/haar eigen tempo. Een Liaan is flexibel en vindt zijn weg met voldoende licht, lucht en ruimte. Deze elementen zijn passend bij de Dalton-waarden waaruit we opvang en onderwijs vormgeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Liaan is tot 2015 een groeischool geweest. Daarna is, net als in heel Limburg, het leerlingenaantal teruggelopen. Inmiddels heeft deze situatie zich gestabiliseerd en is er zelfs een lichte groei geconstateerd. Op dit moment (1 oktober 2020) bezoeken 272 leerlingen onze school. Voor de toekomst verwachten wij dat er een lichte daling zal zijn vanwege de demografische gegevens, vergroting marktaandeel en nieuwbouw in de directe omgeving. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang is niet van toepassing vanwege het continurooster binnen het 5 gelijke dagen model.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven