OBS Goejanverwelle

Kolonel Stamfordstraat 2 3467 PT Hekendorp

  • Schoolfoto van OBS Goejanverwelle
  • Schoolfoto van OBS Goejanverwelle

Het team

Toelichting van de school

GVO

Binnen onze school bieden wij de gelegenheid om godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) te volgen. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze. Op dit moment wordt er op onze school Protestant Christelijk vormingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht vanuit Vormingsonderwijs Nederland.

Bewegingsonderwijs

Onze gymnastieklessen worden vanaf groep 4 gegeven door een vakleerkracht van de Yellowbellies.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht een dag niet inzetbaar is. Buitengewoon verlof, ziekte, studie etc. kunnen hieraan ten grondslag liggen. De leerkracht moet dan vervangen worden.

Wij houden ons aan de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

Onderstaand de volgorde van vervanging:

  1. De locatieleider/directie probeert vervanging te regelen en/of vraagt duocollega, oud collega, of we kijken of we ambulant personeel in kunnen zetten.
  2. Het kan helaas voorkomen dat we de vervanging niet rond krijgen. Dan zijn we genoodzaakt om de ouders van de betreffende unit te vragen uw kind thuis te houden. Wij vinden dit niet wenselijk, maar kunnen helaas soms niet anders. Het voor ouders heel verstandig om een achterwacht te hebben voor het geval dit nodig is.
  3. Wij streven ernaar om de leerlingen thuisonderwijs te geven wanneer de leerling of de leerkracht afwezig is door milde klachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS Goejanverwelle hanteren wij combinatiegroepen. Dit jaar hanteren de volgende verdeling: 1-4, 5-8. Er is zowel bij groep 1-4 als bij groep 5-8, naast de leerkracht, voldoende ondersteuning aanwezig. Bij bepaalde lessen werken wij groepsdoorbroken, dit kan een organisatorische en/of didactische reden hebben. Bij zelfstandig werken wordt regelmatig gebuikt gemaakt van andere ruimtes binnen de school.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden,grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.De ondersteuning die OBS Goejanverwelle kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven