OBS Goejanverwelle

Kolonel Stamfordstraat 2 3467 PT Hekendorp

  • Schoolfoto van OBS Goejanverwelle
  • Schoolfoto van OBS Goejanverwelle

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Goejanverwelle

OBS Goejanverwelle is een openbare basisschool in Hekendorp. Wij zijn school én ontmoetingsplaats waar kinderen leren met elkaar, van elkaar en respect hebben voor elkaar. Leerlingen van elke achtergrond, geloofsovertuiging of levensovertuiging zijn welkom op onze school.   

Groots door klein te zijn

Openbare Basisschool Goejanverwelle is een moderne school. Wij bieden onze leerlingen 21ste eeuws onderwijs waardoor de leerlingen de kennis en vaardigheden meekrijgen die zij nodig hebben in de huidige maatschappij. Naast voldoende aandacht voor de hoofdvakken zoals rekenen, spelling en taal leren wij onze kinderen vaardigheden aan als samenwerken, probleem oplossend, creatief en kritisch denken, communiceren, ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Door de relatief kleine groepen kunnen we als team onze aandacht nóg beter verdelen en toespitsen. Dit komt ten goede aan elke leerling in de groep. Dit noemen wij passend onderwijs. 

Hekendorp én omgeving 

Hekendorp is een klein dorpje in het westelijke deel van de provincie Utrecht in de gemeente Oudewater. Hekendorp ligt aan de Hollandse IJssel en de Dubbele Wierecke, het is een typisch veertiende-eeuws dijkdorpje.

Ook steeds meer kinderen uit de omgeving van Hekendorp weten de school te vinden.

Dionne Tieman
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hedendaags & kwalitatief
  • Talent & hoge verwachtingen
  • Welzijn & sociale competentie
  • Werelds & betekenisvol
  • Natuur & omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven