De Dolfijn

Grote Beukelaer 2 8141 BP Heino

Schoolfoto van De Dolfijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een schoolweging van 0. Deze weging geeft aan hoeveel ouders een vooropleiding heeft afgerond. Van al onze gezinnen heeft minimaal één ouder een vooropleiding afgerond. Onze school zit daarmee in een vergelijkingsgroep van meerdere scholen in het oosten van het land, waar het 'normaal' is om je vooropleiding af te ronden. Daarnaast worden wij ook vergeleken met zeer veel scholen in het midden en westen van het land en de steden waar vooral ouders HBO en Universitair geschoold zijn. De statistiek die de onderwijsinspectie hanteert, impliceert dat er meer van onze leerlingen op basis van hun modellen naar het VWO zouden moeten. Dat trekken wij ten zeerste in twijfel.

Wij hebben al vele jaren goed in beeld hoe wij leerlingen moeten verwijzen. Kijkend naar het beeld waar deze leerlingen na twee jaar zitten, scoren wij bovengemiddeld goed in de langjarige gemiddeldes voor de verwijzing. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven