Openbare brede school de Springplank

Koningin Julianastraat 3 8141 ET Heino

  • Kindcentrum de Springplank bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond zijn de onderbouwgroepen, de BSO, het KDV  en de PSZ gevestigd.
  • In ons kindcentrum zijn veel participanten aanwezig, waardoor de lijnen kort zijn en kinderen op diverse gebieden ondersteund kunnen worden.
  • In ons kindcentrum bevindt zich een prima ingerichte speelzaal. Hier worden o.a. gymnastieklessen  voor de onderbouw en vieringen gehouden.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer. Dit Schoolvenster biedt u de gelegenheid om nader kennis te maken met openbare brede school de Springplank. Naast gegevens die onze school zelf aangeleverd heeft, zijn gegevens van DUO en de Onderwijsinspectie opgenomen. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoofd/hart/handen
  • iedereen is welkom
  • open/transparante communicatie
  • doorgaande lijn van 0-13
  • openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nadat ons leerlingenaantal de laatste jaren gedaald is, o.a. door minder geboortes, zie we nu een stabilisatie van het aantal leerlingen. De komende jaren verwachten we een lichte daling van het leerlingenaantal; grote groepen verlaten de school, terwijl de instroom lager uitvalt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De middagpauze is opgedeeld in 2 groepen: groep 5 t/m 8 van 12.00 uur tot 13.30 uur, groep 1 t/m 4 van 12.15 uur tot 12.45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven