Alberoschool Cbs De Wegwijzer

Mr Dr Meslaan 2 4451 AK Heinkenszand

  • Het hele jaar door hebben we diverse gastlessen. Hier zie je een gastles van Indigo over energiedrankjes.
  • Op woensdag en vrijdag gaan we lekker gymmen in de Stenge. Buiten bewegen en spelen doen we ook graag!
  • Het vieren van de uitslag van de eindtoets kan best een feestje zijn!
  • We verbinden ons met elkaar, samen optrekken vinden we veel leuker.
  • Welkom bij Kindcentrum de Wegwijzer!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We meten de leerling tevredenheid 1 maal per 2 jaar onder kinderen uit de groepen 6 t/m 8.

In het schooljaar 2020-2021 hebben we dit afgenomen m.b.v. de vragenlijsten van Q-school. 

Deze lijsten zijn ingevuld door ouders, medewerkers en leerlingen groep 6-7-8. 

U kunt de uitslag van de ouders inzien, evenals de samenvatting van alle geledingen. 

Deze punten nemen we mee in de plannen voor de komende jaren. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek wordt 1 keer per 2 jaar uitgezet. In het schooljaar 2020-2021 hebben we dit onderzoek afgenomen met een vragenlijst van Q-school. 45 van de 71 ouders hebben dit onderzoek ingevuld. 

U kunt de uitslag van de ouders inzien. Gemiddeld scoren we een 8,3, daar zijn we ontzettend trots op! Dankbaar voor de waardering!

We zullen naast de scores de op/aanmerkingen meenemen in ons dagelijks handelen en het beleid. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven