Alberoschool Cbs De Wegwijzer

Mr Dr Meslaan 2 4451 AK Heinkenszand

  • Het hele jaar door hebben we diverse gastlessen. Hier zie je een gastles van Indigo over energiedrankjes.
  • Op woensdag en vrijdag gaan we lekker gymmen in de Stenge. Buiten bewegen en spelen doen we ook graag!
  • Het vieren van de uitslag van de eindtoets kan best een feestje zijn!
  • We verbinden ons met elkaar, samen optrekken vinden we veel leuker.
  • Welkom bij Kindcentrum de Wegwijzer!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van kindcentrum de Wegwijzer te Heinkenszand.

CBS de Wegwijzer en Stichting Prokino werken samen aan de ontwikkeling van een kindcentrum. Een plek voor kinderen van 0-12 jaar, waar een totaalpakket wat betreft educatie, opvang en ontwikkeling wordt aangeboden. In april 2020 is een prachtige 0-2 opvang geopend, deze is gevestigd in het voormalig speellokaal. Ook bieden we peuters een plek in onze speelontwikkelklas waar ze met de kleuters van de basisschool optrekken, plezier maken en van elkaar leren. Het optimaal stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden van uw kind staat hierbij centraal. Daarnaast biedt Prokino na afloop van de schooldag BSO aan. 

Op de Wegwijzer werken we samen vanuit christelijke waarden aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, nieuwsgierige volwassenen waarbij we uitgaan van talenten van ieder kind. We zijn een veilige plek waar iedereen welkom is en bieden met enthousiasme uitdagend onderwijs. We leggen graag de verbinding met de kinderen, hun ouders, onze omgeving en elkaar.

Volg ons op Twitter en Facebook of via de website van de school: www.wegwijzerheinkenszand.nl .

U bent van harte welkom om ons kindcentrum (vrijblijvend) te bezichtigen! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Veilig
  • Uitdagend onderwijs
  • Enthousiasme
  • Samen in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In juni 2023 hebben we 117 leerlingen.  

Het aantal leerlingen op de Wegwijzer is over meerdere jaren redelijk stabiel. De instroom van 4- jarigen loopt ongeveer gelijk met het aantal kinderen dat de school in groep 8 verlaat.

Bij gelijkblijvende belangstelling zal dit de komende 4 jaar ook zo blijven. We hebben de ambitie om de komende jaren te groeien! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang op vrije dagen en vakantie kan worden verzorgd door kinderopvang Prokino. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.

Terug naar boven