Jan van Schengenschool

Mr Dr Meslaan 8 4451 AK Heinkenszand

  • Mr. Dr. Meslaan 8
  • leerlingen groep 3 t/m 8
  • Uitbreiding school in 2006
  • Schoolfoto van Jan van Schengenschool
  • Schoolfoto van Jan van Schengenschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

N.a.v. de uitslag van de monitor sociale veiligheid zijn de volgende acties opgezet voor het schooljaar 2021-2022:

Het programma Kwink wat schoolbreed gebruikt wordt voor de sociaal emotionele ontwikkeling moet sterker neergezet worden. Er is verschil in het gebruik ervan in de verschillende groepen. Ook moet er ruimte zijn voor complimenten, positieve feedback en groepsactiviteiten. De verschillen tussen kinderen moeten minder benadrukt worden, of juist misschien wel meer om ervoor te zorgen dat kinderen elkaar leren waarderen voor wie ze zijn en weten dat je ook anders mag zijn. Ouders moeten meer betrokken worden in onze aanpak en ook kinderen hier thuis in bevragen. Intern begeleider zal iedere week de kwink van de week doorgeven aan ouders via de nieuwsbrief. Leerkrachten bij de start van het schooljaar goed informeren over groepsvorming/ didactische structuren enz. In het Npo plan zullen we opnemen dat we rots en water trainingen in ons aanbod zullen opnemen. Daarbij zal een train de trainer cursus gedaan moeten worden.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om de twee jaar houden we een leerling- en oudertevredenheidsonderzoek met vragenlijsten van onderzoeksbureau DUO. Via vragenlijsten kunnen de ouders aangeven hoe ze over de Jan van Schengenschool denken en waar mogelijkheden liggen ter verbetering. Ook de kinderen van de groepen 6,7 en 8 krijgen lijsten aangereikt waarin ze aan kunnen geven wat ze van hun school vinden. De resultaten van onze school worden afgezet naar het gemiddelde in Nederland, de benchmark. Er worden vragen gesteld over: onderwijs, sfeer, de leerkrachten, extra activiteiten, begeleiding, communicatie, de schoolleiding, identiteit, sociaal emotioneel welbevinden, voorzieningen, geledingen en de omgeving van de school. De conclusies van het onderzoek worden in de schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team besproken. We evalueren of aangereikte verbeteringen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. In okt. 2016 doen we weer een nieuw onderzoek.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven