Jan van Schengenschool

Mr Dr Meslaan 8 4451 AK Heinkenszand

  • Mr. Dr. Meslaan 8
  • leerlingen groep 3 t/m 8
  • Uitbreiding school in 2006
  • Schoolfoto van Jan van Schengenschool
  • Schoolfoto van Jan van Schengenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in dit Schoolvenster van de  R.K. Jan van Schengenschool. De school is per 1 januari 2019 onderdeel van de Stichting Prisma-scholen.

Op de website www.scholenopdekaart.nl wordt belangrijke informatie op een transparante manier openbaar gemaakt. Zowel de overheid (via DUO) als wij al school proberen zo relevant en actueel mogelijke informatie te plaatsen. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u naar www.janvanschengen.nl. Een persoonlijk gesprek en een bezoek aan onze school is ook altijd mogelijk!

We wensen u veel leesplezier.

Team Jan van Schengenschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • normen en waarden
  • innovatief
  • creativiteit
  • leerlingbetrokkenheid
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het geboortecijfer van de gemeente Borsele loopt de laatste jaren terug. Er zijn zelfs al scholen gesloten. Ook wij zien voor de komende jaren het aantal leerlingen langzaam teruglopen vooral vanwege het feit dat er minder kinderen geboren worden.

Leerlingen komen bij ons niet alleen uit Heinkenszand maar ook uit omliggende dorpen.

In Heinkenszand staan drie basisscholen. Ons deelname percentage is momenteel 60,9%

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Jan van Schengen werken we met allerlei protocollen. We streven er naar dat we deze zo weinig mogelijk nodig hebben en dat eventuele problematiek al in een vroeg stadium in de klas ter hand wordt genomen!

Terug naar boven