Burgemeester van Bommelschool

van Galenstraat 9 3274 LV Heinenoord

  • In alle groepen wordt gewerkt met een weektaak.
  • Leren omgaan met uitgestelde aandacht
  • De dagen van de week hebben een eigen kleur: handig met plannen!
  • Als je de juf even niet mag storen kun je misschien met een maatje verder?
  • Trots zijn op je werk maar er ook kritisch naar kijken!

In het kort

Toelichting van de school

Bommelschool, daltononderwijs.

Het unieke van het kind is waar de Bommelschool begint!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven