Benedictusschool Kindcentrum

J.P. Hasebroekweg 21 1851 CK Heiloo

 • Gebouwd in 2009
 • J.P. Hasebroekweg 21
 • De kleuren in het gebouw zijn gekozen vanuit identiteit, nl. respect voor de wereld waarop wij leven: Aarde water lucht en vuur
 • Schoolfoto van Benedictusschool Kindcentrum
 • Wetenschap en Techniek

In het kort

Toelichting van de school

De Benedictusschool in Heiloo 

Leren doe je niet alleen. Op de Benedictusschool werken wij dan ook samen aan een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij, dat zijn de leerkrachten, de pedagogisch medewerkers, de leerlingen én de ouders. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor de individuele talenten van elke leerling. We willen elk kind de ruimte bieden om zich optimaal te ontplooien. Dat kan alleen in een open en positieve sfeer, waarbij respect voor elkaar en zorg voor de kinderen voorop staat. Waarbij je mag zijn wie je bent. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Skills - Wetenschap & Techniek
 • Respect - Kanjerschool
 • Ontmoeten - Schoolorkest
 • Duurzaam - Frisse school
 • Leefstijl - Appeltje eitje

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basis van de prognoses van de gemeente Heiloo moet de school in de komende jaren rekening gaan houden met krimp. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zien wij ook dat er minder 4-jarigen zijn ingestroomd. De school trekt wel leerlingen uit het overige voedingsgebied aan. 

Aanmelden bij de Benedictusschool met Kindcentrum

De juiste plek voor Opvang en Onderwijs kiezen is een belangrijk moment, want elke ouder wil natuurlijk dat hun dochter/zoon daar lang met plezier naartoe gaat. Op de Benedictusschool vinden wij het, net als u, belangrijk, dat u goed geïnformeerd bent voordat u een schoolkeuze maakt. Wij doen dat door een rondleiding te verzorgen bij onderwijs en opvang en u te informeren waar u op kunt letten.

U krijgt bijvoorbeeld een indruk van het sociale klimaat op onze school; onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen; ouderparticipatie; continurooster en kinderopvang in het gebouw. U kunt telefonisch of per email een afspraak maken voor een rondleiding in ons Kindcentrum. Een rondleiding duurt ongeveer drie kwartier. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De reguliere gymnastieklessen vervallen een enkele keer als er specifieke sportactiviteiten staan ingeroosterd zoals:

 • Schaatsen op de Meent (vier keer per jaar in de leerjaren 5, 6 en 7)
 • Sport@school (aanbod verzorgd door sportverenigingen uit Heiloo)
 • Sportdag

In eigen tijd kunnen de leerlingen deelnemen aan:

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanuit onze identiteit hanteren wij de kernwaarden met betrekking tot sociale veiligheid. Bijv. respect, een open houding etc. Wij werken voortdurend aan een goed schoolklimaat en veiligheid van kinderen, ouders en leerkrachten. Er zijn verschillende protocollen die u kunt vinden op de site. Er zijn gezamenlijk gedragen gedragsregels en in de klassen worden ook afspraken samen met de kinderen gemaakt en zichtbaar opgehangen in het lokaal.

Terug naar boven