Basisschool Het Kompas

De Polderstraat 44 4794 AM Heijningen

Schoolfoto van Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Cbs 't Kompas is een kleine basisschool in Heijningen. Onze school ligt tussen Dinteloord, Fijnaart en Willemstad in en biedt onderwijs in een veilige omgeving. De school biedt effectief en kindgericht onderwijs met extra aandacht voor de persoonlijke onderwijswensen van elk kind!

We zijn een 'Gezonde school'. Dat wil zeggen dat wij gezondheidseducatie geven, een fysiek en sociaal gezonde omgeving creëren, gezondheidsproblemen signaleren (zowel fysiek als sociaal) en dat wij dit alles in een stevig beleid hebben vastgelegd. 

Op 't Kompas zijn de communicatielijnen kort en buitengewoon laagdrempelig!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talenten ontwikkelen
  • kleinschalig
  • veilig leerklimaat
  • zorg en aandacht
  • opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals de cijfers hieronder laten zien zijn wij een kleine school in vergelijking met andere scholen met gelijke populatie. Dit vertaalt zich naar relatief kleine groepen waarbij kinderen worden gestimuleerd om samen te werken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt nauw samen met "Gastouderopvang 't Poldertje". Deze opvang is opgezet door een moeder die nauw bij de school betrokken is. De opvang is niet alleen bedoeld als voor-en naschoolse opvang, maar biedt ook opvang tijdens de schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven