RK Basisschool De Heggerank

Sleedoornstraat 3 6598 AX Heijen

Schoolfoto van RK Basisschool De Heggerank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Aanmelding via VABO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool de Heggerank 

De doelgroep bestaat uit kinderen van de basisschool van groep 1 t/m 8, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

We geven de kinderen de kans zichzelf te zijn. We zorgen voor een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat, omdat wij van mening zijn dat dit voorwaarden zijn om kinderen kansen te bieden. We hechten veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en samenwerking. Verder is de schoolomgeving gestructureerd en weten kinderen en ouder(s)/verzorger(s) wat er van hen verwacht wordt. Tenslotte moet een kind in de groep kunnen functioneren en zich thuis voelen op school. Dat vraagt soms om enige bijsturing of hulp van buitenaf.

De school hanteert een sluitende ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen met dyslexie. (tijdige signalering, op leerling afgestemde aanpak, hanteren van het dyslexieprotocol).

De school hanteert een sluitende ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen met dyscalculie. (tijdige signalering, op leerling afgestemde aanpak)

De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie, het opstellen van een HGPD / OPP. Samenwerken met partners uit de verschillende Clusters.

De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie, Compacten en verrijken leerstof, aanbod Spaans, Wiskunde

De school is fysiek toegankelijk voor en heeft beschikking over hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudig) lichamelijke beperking. Aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben.

De school hanteert een sluitende aanpak op sociale veiligheid en gedragsproblemen (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. De mogelijkheid bieden om een SOVA / BOF training te volgen. Begeleiden van kinderen met een vorm van autisme.

Leerlingen bespreken met externe partners zoals: Orthopedagoge van BCO, Ambulant Begeleidster vanuit Passend Onderwijs, dit gaat altijd in overleg en/of met aanwezigheid van de betrokken ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven