RK Basisschool De Heggerank

Sleedoornstraat 3 6598 AX Heijen

Schoolfoto van RK Basisschool De Heggerank

In het kort

Toelichting van de school

Onze school

Onze visie: "Samen groeien, samen bloeien!", is te herkennen in ons onderwijs en in de omgang met elkaar.

Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar de schoolgids en onze school.

Bij vragen staat het team van BS De Heggerank u graag te woord. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Continue Verbeteren
  • PDSA-Eigenaarschap-Portfolio
  • Educatief partnerschap ouders
  • Werken vanuit PLG/Units
  • Dialoog en driehoekgesprek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantallen per 01-10-2022 met Status: "Volgt Onderwijs" uit Parnassys:

Groep 1: Jongens: 9 / Meisjes: 11 / Oudsten: 11 / Totaal: 20

Groep 2-3: Jongens: 12 / Meisjes: 15 / Onbekend: 0 / Oudsten: 14 / Totaal: 27

Groep 4-5: Jongens: 16 / Meisjes: 5 / Onbekend: 0 / Oudsten: 11 / Totaal: 21

Groep 5-6: Jongens: 14 / Meisjes: 11 / Onbekend: 0 / Oudsten: 21 / Totaal: 25

Groep 7-8: Jongens: 11 / Meisjes: 15 / Onbekend: 0 / Oudsten: 25 / Totaal: 26

Eindtotalen: Jongens: 62 / Meisjes: 57 / Onbekend: 0 / Oudsten: 82 / Totaal: 119

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In SCHOOLGIDS 2022-2024 zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- 6.4: Het Anti Pest Protocol: pag. 23 t/m 25

- 6.5: Time out, Schorsing, Verwijdering: pag. 25-26

- 6.6: Internetprotocol: pag. 26-27

- 11.1: Klachtenprocedure: pag. 44-45

- 13.4: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: pag. 50Terug naar boven