De Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2 B 6089 ND Heibloem

Schoolfoto van De Widdonckschool Heibloem

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Overige leerjaren

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Widdonckschool in Heibloem biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van zes tot veertien jaar. Binnen de Widdonckschool wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat dat aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen. Uitgangspunt is een goede relatie tussen leerkracht en kinderen. De leerkracht is nabij, volgt het kind om te ondersteunen en is in zijn handelen voorspelbaar. Deze maakt ontspannen positief contact met het kind en laat het kind ervaren dat hij het belangrijk vindt wat het aangeeft, voelt en denkt. Kortom: accepteert het kind zoals het is en richt zich op de mogelijkheden van het kind, ongeacht de ontwikkelings- of gedragsproblemen. Door ervoor te zorgen dat het kind zich veilig voelt, zelfvertrouwen opbouwt, zelfstandig leert functioneren en eigen verantwoordelijkheid leert dragen doet het kind positieve ervaringen op en wordt het mogelijk dat het kind zelf nieuw gedrag gaat leren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven