Basisschool De Heihorst

Pater van Donstraat 2 A 6089 NP Heibloem

Kinderen amuseren zich met allerlei spelletjes tijdens de koningsspelen 2015

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM!

De school:De Heihorst wil een school zijn waar ouders en kinderen zich thuis voelen.

Waar in een veilige, ongedwongen sfeer boeiend onderwijs gegeven wordt.

Een plek waar je van je mag laten horen. Waar staat de school voor:Leren doe je zelf, maar nooit alleen.

De leraren op de Heihorst zijn oprecht geïnteresseerd in uw kind. Ze zien het kind in zijn geheel en weten dat elk kind uniek is.

De leerkracht volgt het kind, brengt deze behoeften in kaart en stemt zijn handelen daar zoveel mogelijk op af. Hij gaat uit van de sterke kanten van het kind en benadert het kind op een positieve wijze. 

We werken samen zowel in de klas, als ook regelmatig schoolbreed.  We kennen en bespreken onze sterke kanten en zwakheden en waarderen elkaar. Zo leren kinderen van en met  elkaar.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschaligheid
  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven