De Berkenschutse

Sterkselseweg 65 5591 VE Heeze

  • Schoolfoto van De Berkenschutse
  • Schoolfoto van De Berkenschutse
  • Schoolfoto van De Berkenschutse

In het kort

Toelichting van de school

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met autisme. Klik hier voor een video over de school.

Naast speciaal onderwijs verzorgt De Berkenschutse in heel Zuid Nederland onderwijskundige ondersteuning aan leerlingen met epilepsie binnen het regulier onderwijs; zie www.lwoe.nl

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de SO-leerlingen van De Berkenschutse. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

Voor onze leerlingen in de VSO-leeftijd vindt u de gegevens op Vensters VO.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijsexpertisecentrum
  • SO en VSO
  • Vorming en begeleiding
  • Leer- en leefomgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het betreft hier het leerlingenaantal van leerlingen binnen de SO-leeftijd.
Het gaat hierbij om leerlingen met:

  • epilepsie
  • een langdurig chronische ziekte

Deze leerlingen hebben een LZK-, ZML - of MG-indicatie of toelaatbaarheidsverklaring

Onze leerlingen binnen de VSO leeftijd worden getoond op Vensters VO.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?