Basisschool Dirk Hezius

Schoolstraat 1 5591 HK Heeze

  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de eindtoets kan ieder jaar anders zijn.

Het wordt beïnvloed door verschillende factoren. Binnen het team evalueren wij de voortgang en resultaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is voor kinderen en hun ouders een belangrijk en bijzonder moment. In groep 8 krijgen de ouders een algemene informatie avond en een eerste voorlopig advies in oktober/november. De leerlingen en hun ouders ontvangen informatie over de verschillende scholen die er zijn en bezoeken verschillende scholen. In februari wordt het definitieve advies gegeven.

Dit advies komt tot stand met behulp van het leerlingvolgsysteem, hierin staan de resultaten, bevindingen en observaties van de leerkrachten. Bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling speelt dus de ontwikkeling gedurende de acht jaar dat het kind op de basisschool heeft gezeten een grote rol. Daarnaast hebben we ook de gegevens over de NIO als indicatie. Het advies wordt gegeven voordat de uitslag van de eindtoets basisonderwijs bekend is. Het advies wordt toegelicht tijdens een gesprek met ouders en kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 14-07-2009 heeft de inspectie van het onderwijs in het kader van een vierjaarlijks bezoek op de Dirk Heziusschool uitgevoerd. de inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is en er nauwelijks tekortkomingen geconstateerd zijn. Aan de school is daarmee een basisarrangement toegekend.

Terug naar boven