Basisschool Dirk Hezius

Schoolstraat 1 5591 HK Heeze

  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de eindtoets kan ieder jaar anders zijn. Het wordt beinvloed door schoolpopulatie, samenstelling groep, gebruikte materialen, inzet personeel etc. Ook de ouders spelen een belangrijke rol. Daarom vinden wij een goede samenwerking met de ouders dan ook van wezenlijk belang om tot een goed resultaat te komen.

De afgelopen twee jaar hebben wij als team in het bijzonder, stevig geinvesteerd in het opbrengstgericht werken. Dit heeft geleid tot uitstekende resultaten van de schoolverlatersgroepen, en grote vooruitgang in de tussenresultaten van alle groepen op onze school. Wij zijn trots op het bereikte resultaat.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is voor kinderen en hun ouders een belangrijk en bijzonder moment. In groep 8 krijgen de ouders een algemene informatie avond en een eerste voorlopig advies in oktober/november. De leerlingen en hun ouders ontvangen informatie over de verschillende scholen die er zijn en bezoeken verschillende scholen. In februari wordt het definitieve advies gegeven.

Dit advies komt tot stand met behulp van het leerlingvolgsysteem, hierin staan de resultaten, bevindingen en observaties van de leerkrachten. Bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling speelt dus de ontwikkeling gedurende de acht jaar dat het kind op de basisschool heeft gezeten een grote rol. Daarnaast hebben we ook de gegevens over de NIO als indicatie. Het advies wordt gegeven voordat de uitslag van de eindtoets basisonderwijs bekend is. Het advies wordt toegelicht tijdens een gesprek met ouders en kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 14-07-2009 heeft de inspectie van het onderwijs in het kader van een vierjaarlijks bezoek op de Dirk Heziusschool uitgevoerd. de inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is en er nauwelijks tekortkomingen geconstateerd zijn. Aan de school is daarmee een basisarrangement toegekend.

Terug naar boven