Basisschool Dirk Hezius

Schoolstraat 1 5591 HK Heeze

  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
  • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In Heeze hebben we hierover met de Eenbes basisscholen het volgende afgesproken:

  • We gaan op zoek naar een interne oplossing. Dit kan betekenen een ouder met een onderwijsbevoegdheid of een intern personeelslid dat beschikbaar is voor vervanging de groep overneemt of dat een personeelslid andere geplande taken op dat moment niet uitvoert, maar voor de klas gaat. Dit betekent dat andere belangrijke werkzaamheden van deze personeelsleden (directie, IB of ondersteuners) blijven liggen. Vandaar ook dat deze oplossing maar incidenteel ingezet zal gaan worden.
  • Als er ook op deze manier niemand beschikbaar is, dan wordt de groep gesplitst en over de andere groepen verdeeld.
  • We proberen het te allen tijde te voorkomen, maar het kan gebeuren dat een groep, na vooraf informeren van de ouders, na een dag gesplitst geweest te zijn naar huis gestuurd wordt. We hopen dat we die laatste mogelijkheid kunnen voorkomen. Het zal niet aan onze leerkrachten liggen. Zij gaan voor het onderwijs aan uw kind(eren). Maar wij willen graag transparant naar u zijn over de ontstane situatie en onze maatregelen. We hopen op uw medewerking en uw begrip. We houden u via de mail op de hoogte over de vervanging in de groep van uw kind.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat vermeld welke ondersteuning Dirk Hezius naast het reguliere aanbod aanbiedt. 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de directie. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven