Basisschool Dirk Hezius

Schoolstraat 1 5591 HK Heeze

 • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
 • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius
 • Schoolfoto van Basisschool Dirk Hezius

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen uniek, samen sterk!

Wij zijn een school die de ambitie heeft om een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.   

Onze Kernwaarden; hier staan wij voor:

 • Samen
 • Maatwerk
 • Veiligheid  

Onze Kernkwaliteiten; hier blinken wij in uit:

 • Structuur
 • Sfeer
 • Leerontwikkelingen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Maatwerk
 • Veiligheid
 • Sfeer
 • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Brede school Dirk Hezius zitten ongeveer 190 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven