Kindcentrum De Parel

Pastoor Gastlaan 2 5591 BM Heeze

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel

Het team

Toelichting van de school

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang - net als de kinderen voor wie we ons inzetten. Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur, scholing in persoonlijke competenties en persoonlijke interesses.

De directie, intern begeleider, leerkrachtondersteuner en de conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen dat de leerkrachten hun volle aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak: goed onderwijs. Leren met passie.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht werken we met vervangers uit de vervangerspool van Eenbes Basisonderwijs.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heterogene groepen

Op kindcentrum de Parel wordt bewust gekozen voor heterogene groepssamenstellingen. De basisgroepen worden elk jaar deels nieuw samengesteld. Hierdoor komen leerlingen met veel andere kinderen in aanraking.

In heterogeen onderwijs zien wij de volgende voordelen:

•    Kinderen leren omgaan met zichzelf en met elkaar

•    Kinderen leren veel van en met elkaar

•    Mini-maatschappij waarin ze brede vaardigheden kunnen leren

•    Kinderen leren zich goed te voelen in verschillende rollen in een groep  

Daarnaast sluit het werken in heterogene groepen goed aan bij onze visie van kindgericht onderwijs waarbij het leerstofjaarklassensysteem steeds meer wordt losgelaten en waarbij wij streven naar een ononderbroken doorgaande ontwikkeling gedurende de basisschoolperiode. Komende koersplanperiode is de doorgaande ontwikkeling een van de grotere ontwikkelpunten waarbij de rol van heterogene groepen ook de aandacht krijgt.

In schooljaar 2020-2021 werken we met de volgende groepen op school:

groep 1/2

groep 2/3

groep 3/4

groep 5/6

groep 6/7

groep 7/8

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs is inclusief schrijven.

Onder leesonderwijs vallen alle activiteiten m.b.t. lezen; voorlezen, tutorlezen. technisch, begrijpend en studerend lezen.

Onder taalonderwijs vallen alle activiteiten m.b.t. taal; o.a. spelling, woordenschat, grammatica.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

zie schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven