Kindcentrum De Parel

Pastoor Gastlaan 2 5591 BM Heeze

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Parel is onderdeel van het gelijknamige kindcentrum. Wij bieden onderwijs, opvang en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In Kindcentrum De Parel werken basisschool en kinderdagopvang samen. Zo profiteren we van elkaars kennis, kunde en enthousiasme. Zo creëren we een veilige en plezierige omgeving waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. We stemmen ons aanbod aan activiteiten af  zodat er een doorgaande ontwikkellijn komt voor uw kind.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie van school. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of langs te komen op onze mooie school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkelen
  • Respect
  • Plezier en beleven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Parel is licht gegroeid de laatste schooljaren tegen de verwachting van de prognoses in.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsplan van Kindcentrum De Parel zijn alle documenten passend bij sociale veiligheid opgenomen, vandaar dat deze niet allemaal apart te vinden zijn.

Terug naar boven