Merlebos

De Spinner 6 5591 NG Heeze

  • In bijna alle groepen hebben de kinderen een eigen Ipad of laptop. We leren hiermee de 21e eeuwse vaardigheden aan de kinderen.
  • In twee groepen: groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben kinderen de mogelijkheid om over te blijven op onze school.
  • We stemmen het onderwijsleerproces zoveel mogelijk af op de individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen. We blijven in gespek.
  • Eind groep 8: na de stunt en eindmusical maken ze vol vertrouwen een nieuwe stap in hun ontwikkeling.
  • Veiligheid en geborgenheid: belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een kind mag zijn/haar sterke kanten ontplooien.

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team is extra expertise beschikbaar op het gebied van pedagogiek en onderwijs. Hierdoor kunnen we extra ondersteuning voor de kinderen realiseren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht hanteren we de volgende stappen:

* aanmelden bij de vervangerspool.

* bij geen vervanging aanwezig: 

- duo-partner/andere leerkracht/leerkrachtondersteuner van onze school die op die dag vrij is

- is er een leerkracht van een andere school binnen de Eenbes in Heeze die wil vervangen? Hiervoor is een lijst bij de drie directies aanwezig.

- kinderen worden verdeeld over de overige groepen. 

- als al het mogelijke is gedaan om vervanging te organiseren, rest ons niets anders dan de betrokken groep naar huis te sturen. Dit gebeurt nooit op de eerste dag van de afwezigheid. Redenen voor het naar huis sturen van een groep zijn de kwaliteit van het onderwijs in de andere groepen en de druk die interne opvang legt op de overige leerkrachten en de school. Vanuit het bestuur is de volgende procedure afgesproken:

- De ouders van een groep die naar huis gestuurd wordt, worden hier zo snel mogelijk, met redenen, over geïnformeerd.

- Het bestuur wordt ook zo snel mogelijk geïnformeerd. Het aantal keren dat groepen naar huis gaan en er dus geen vervanging beschikbaar is, wordt bijgehouden en besproken met de inspectie. 

-Aan de groep die een dag naar huis wordt gestuurd, wordt de (les)dag erop wel lesgegeven. Een andere groep wordt, indien de situatie voortduurt, dan naar huis gestuurd. Zodoende wordt voorkomen dat een groep teveel achterstand krijgt.

- De kinderopvang?BSO wordt geïnformeerd over het naar huis sturen van een groep. De kosten voor eventuele opvang zijn voor de ouders.


Bij verlof van een leerkracht:

* inzet leerkracht voor planbare vervangingen

* dag(en) ruilen met duo-collega

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

01. Basisondersteuning in de groep

02. Extra ondersteuning in de groep

03. Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen

04. Het raadplegen van externe deskundigen

05. Plaatsing op een andere school.

Faciliteiten:

* De intern begeleider (onderbouw + bovenbouw)

* Passend onderwijs binnen onze school

* Passend onderwijs binnen Heeze

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven