Openbare Basisschool De Trumakkers

De Spinner 2 5591 NG Heeze

  • Op De Trumakkers mag je jezelf zijn. Ieder kind heeft zijn eigenheid. We koesteren dat en zorgen ervoor dat talenten tot bloei komen.
  • Door te experimenteren en fouten te maken, leer je. De Trumakkers biedt een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving waarin kinderen gr
  • De samenleving verandert snel en vraagt andere vaardigheden van onze kinderen. Daar bereiden we ze op voor. Klaar voor een leven lang leren.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Trumakkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven