Basisschool 't Palet

Steen- en Stokstraat 2 5473 RN Heeswijk-Dinther

Schoolfoto van Basisschool 't Palet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden vanuit het CITO leerlingvolgsysteem geanalyseerd. De leerkracht voegt de nodige interventies toe aan het programma voor de komende periode, om zo de hiaten te minimaliseren. 

We geven 2 keer op jaarbasis een rapport mee aan de kinderen. Voor komend jaar is dat op vrijdag 26 februari en op vrijdag 16 juli. 

Naast de rapportage werken we ook met een gesprekscyclus, waarbij de kinderen vanaf groep 4 aanwezig zijn. We starten dit jaar met welbevindingsgesprekken op donderdag 24 september en dinsdag 29 september (groep 1 t/m 8).
Daarna volgen er voortgangsgesprekken op donderdag 26 november en dinsdag 1 december (groep 1 t/m 8).
Vervolgens gesprekken n.a.v. rapport 1 op dinsdag 2 en donderdag 4 maart (groep 1 t/m 7). Groep 8 voert een week eerder (op 24 en 25 februari) adviesgesprekken.
Aan het eind van het schooljaar voeren we afsluitende gesprekken op donderdag 1 en maandag 5 juli (groep 1 t/m 6). Voor groep 7 worden op deze data de pre-adviesgesprekken gevoerd. Voor groep 8 zijn er geen gesprekken meer.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven