Basisschool 't Palet

Steen- en Stokstraat 2 5473 RN Heeswijk-Dinther

Schoolfoto van Basisschool 't Palet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Kennis
  • Verbondenheid
  • Burgerschap
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om op een structurele manier te werken aan een veilig en pedagogisch goed schoolklimaat, hebben we kapstokregels opgesteld, die gelden voor zowel kinderen als leerkrachten en ouders. Deze regels staan in de eerste week van het schooljaar centraal en vormen de basis van ons veilige schoolklimaat. Onze kapstokregels zijn:

Op ’t Palet • Tonen we respect • Accepteren we elkaar • Geven we complimenten • Hebben we het fijn

Als team vinden wij het belangrijk om samen met kinderen en ouders te werken aan een veilig schoolklimaat. Dat doen we door:
• te werken aan een fijne sfeer waarin iedereen zich veilig voelt om te zijn wie hij of zij is.
• kinderen te accepteren zoals ze zijn.
• kinderen te leren mede verantwoordelijk te zijn.
• kinderen te leren respect te tonen voor anderen en de omgeving.
• verschillen te zien als meerwaarde.
• duidelijke regels en afspraken.
• goede communicatie.
• hoge verwachtingen van kinderen te hebben.
• kinderen te benaderen vanuit een positieve basishouding.
• te werken vanuit de principes van adaptief onderwijs: competentie, autonomie en relatie.
• kinderen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden.

In de eerste weken van het schooljaar wordt in elke groep aandacht besteed aan gezonde voeding. Dagelijks wordt in de onderbouw vóór de pauze voorgelezen, terwijl de kinderen eten en drinken in de klas. Op deze manier kunnen ze het hele speelkwartier spelen en heeft de leerkracht zicht op het eten en drinken van de kinderen. In de Paletter geven we regelmatig informatie en/of leuke tips en suggesties over gezonde voeding.

Terug naar boven