Basisschool Het Mozaïek

Pastoor Maasstraat 15 5473 CG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Het team van Het Mozaïek bestaat in 2020-2021 uit 13 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 teamcoo¨rdinator en 1 directeur. Het team wordt ondersteund door 1 ICT-er, 1 administratief medewerkster en 1 conciërge en 2 schoonmaaksters.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kunnen kinderen te maken krijgen met een vervangende leerkracht. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Voor het vinden van vervangende leerkrachten doen wij een beroep op een centrale personeelsvoorziening, CPV Ingenium. Indien er vanuit CPV geen vervanging te krijgen is, zullen we voor zover mogelijk een beroep doen op de parttimers binnen de schoolteams. Als ook dat niet mogelijk blijkt, bekijken we of de groep verdeeld wordt over andere groepen in de school. Pas als er echt geen andere oplossing te vinden is, zijn we genoodzaakt de leerlingen van de betreffende groep naar huis te sturen. Jullie worden hierover zo vroeg als mogelijk van op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een school met ongeveer 200 kinderen en wij werken zowel met leerstofjaarklassen, als met combinatiegroepen. We gaan uit van de kracht van deze groepen door vooral de verbinding op te zoeken, zowel tussen jaargroepen (op vakgebied of domein) als tussen diverse vakken. 

Kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces en op hun eigen kwaliteiten en talenten. Zij mogen en durven zelf keuzes te maken, krijgen verantwoordelijkheid en kunnen deze ook nemen. Ze leren zelfstandig functioneren en initiatief nemen. Kinderen hebben plezier in hun werk en zijn trots op zichzelf en elkaar. Zij voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd en worden uitgedaagd om zich nog verder te ontwikkelen. De leeromgeving wordt betrokken bij en is geïntegreerd in het leerproces van de kinderen, wat het leren betekenisvol maakt.

Van onze leerkrachten vragen we brede kennis en vaardigheden, zowel pedagogisch, als didactisch en vooral passie! Met hart en ziel gaan voor het beste voor ieder kind. De relatie tussen leerkracht en kind is van zeer groot belang. De leerkracht maakt het verschil! Een leerkracht die een positieve relatie heeft met de kinderen en die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie en betrokkenheid, waardoor de leerprestaties vergroot worden. Samen verzorgen we dagelijks een uitdagend aanbod voor kinderen, waarin spelen, leren, ontwikkelen, ontspanning en elkaar ontmoeten centraal staan. Dat is waar we voor gaan op Het Mozaïek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren werken wij thematisch, waarin de activiteiten verbonden worden aan de leerdoelen passend bij Kleuterplein en Looqin (uitgaande van welbevinden en betrokkenheid van kinderen). Er is veel aandacht voor het exploreren, het vergroten van het begrip van kinderen en het aanleren van kennis en vaardigheden, zowel op cognitief vlak als gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd in groep 3 t/m 8 wordt ingevuld m.b.v. gerenommeerde methodes/ methodieken. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, creativiteit, expressie en burgerschap.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een school waar kinderen zich op een ontspannen wijze kunnen en mogen ontwikkelen, in een veilig pedagogisch klimaat, waarbij voldoende socialisatie is op alle niveaus. Er sprake is van hoge verwachtingen en een fijnmazige afstemming.

Wij maken gebruik van overzichtelijke focusplannen op cognitief en sociaal emotioneel vlak, waarin volgens de 4D-wijze alle data goed geduid worden. Leerkrachten kunnen signaleren, analyseren en geven vervolgens de doelen en onderwijsbehoeften aan in 1 document wat tevens voor de overdracht gebruikt wordt.

Het team is zeer leergierig, betrokken en heeft een onderzoeksmatige houding. Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar wat leerlingen van hen nodig hebben en hoe ze de afstemming in de dagelijkse praktijk kunnen realiseren.

Onze grenzen aan zorg zijn afhankelijk van de mate van zorg die een leerling nodig heeft, de kwaliteiten van de leerkrachten en de aan- of afwezigheid van experts. Tevens maakt dat de grootte van de school meespeelt in het aanbod qua ondersteuning en voorzieningen. Zo er is niet per definitie elke dag ambulant personeel aanwezig en kan een time-out voorziening niet altijd gerealiseerd worden.

Ontwikkeldoelen van onze school zijn onder andere het kritisch kijken naar de grenzen aan de extra ondersteuningsmogelijkheden, deze duidelijk stellen, verhelderen en communiceren met alle betrokkenen, ons verder verdiepen in EDI (expliciete directe instructie) en de kennis- en vaardigheden rondom meer- en hoogbegaafde leerlingen om aanbod en de ondersteuning goed te realiseren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven