Basisschool het Mozaiek

Pastoor Maasstraat 15 5473 CG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van Basisschool het Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool het Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool het Mozaiek
  • Schoolfoto van Basisschool het Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Het Mozaïek.

De gegevens die u op ons SchoolVenster aantreft, zijn afkomstig van Duo, de Inspectie en van de school zelf. Dit Schoolvenster biedt u betrouwbare informatie over de school en haar schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwondering
  • Passie
  • Verbinding
  • Eigenaarschap
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen van Het Mozaïek gaan naar school volgens het vier-gelijke dagen model. Dit houdt in dat zij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en op woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op de lange dagen wordt gezamenlijk op school gegeten en buiten gespeeld. Op woensdag lunchen kinderen thuis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Filios Scholengroep heeft een algemeen veiligheidsplan opgesteld. Daarnaast nog diverse andere documenten als de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, een interne klachtenprocedure, de klokkenluidersregeling en de integriteitscode. Al genoemde documenten zijn op te vragen bij de directie.

Terug naar boven