Basisschool De Kiem

De Ploeg 101 5384 HL Heesch

  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van bs De Kiem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Kiem is een basisschool waar alle kinderen uit de omgeving welkom zijn. Wij zijn een kleine school waar samenwerking, vertrouwen en persoonlijk contact centraal staan.De Kiem is een school voor kinderen en ván ons allemaal. Want de school, die maken we samen. Met u. Met jou. En met anderen die belangrijk zijn voor de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Innovatief
  • Ontdekken
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar  2019-2020 hebben we meer aanmeldingen ontvangen dan voorgaande jaren. We merken dat ons concept gericht op structuur, welbevinden en activerend onderwijs zijn vruchten afwerpt. We starten komend jaar met twee groepen 1-2 en (naar verwachting) 111 lln. per 1 oktober.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kiem werkt met een vijf-gelijke-dagenrooster. Leerlingen zijn van 8.30 tot 14.00 u op school.

Voor de naschoolse opvang werken we samen met twee organisaties:

BSO De Rebbels,  Mozartlaan 94-96, Heesch, 0412-474199,  bsorebbels@kinderopvanghumanitas.nl

Kinderopvang ‘t Beertje, Potbeker 71, 5384 DN Heesch, 0412-455973, www.kdvhetbeertje.nl

Indien u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang, kunt u contact opnemen met de opvang van uw keuze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven