Basisschool De Kiem

De Ploeg 101 5384 HL Heesch

  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
  • Schoolfoto van Basisschool De Kiem

In het kort

Toelichting van de school

De Kiem is een basisschool waar alle kinderen uit de omgeving welkom zijn. Wij zijn een kleine school waar samenwerken, vertrouwen en persoonlijk contact centraal staan.De Kiem is een school voor kinderen en ván ons allemaal. Want de school, die maken we samen. Met u. Met jou. En met anderen die belangrijk zijn voor de school. 

Naast een sterk aanbod van de basisvakken, richten we ons ook op het "leren leren" en het "leren leven". Met dit aanbod zorgen we ervoor dat kinderen met voldoende kennis, leervaardigheden en sociaal sterk de basisschool verlaten. 

De Kiem  maakt deel uit van Filios Scholengroep. We zijn een krachtige organisatie van 20 basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Onze scholen verzorgen katholiek en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch), Oss (Geffen, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen en Oss) en Den Bosch (Nuland en Vinkel). De scholen van Filios Scholengroep staan midden in de maatschappij en verbinden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. We zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen. Leerlingen leren kennis en sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de snel veranderende maatschappij. We verzorgen goed onderwijs in de regio: krachtig en professioneel! Het adres van Filios Scholengroep is: Wethouder van Eschstraat 60, 5342 AT Oss tel: 0412-492000 e-mail: bestuur@filiosscholengroep.nl internet: www.filiosscholengroep.nl 

De Raad van Toezicht van Filios Scholengroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven gekozen personen uit de regio. De Raad van Toezicht  is een onafhankelijk orgaan en ziet toe het op het functioneren van het College van Bestuur. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur, waarbij zij ondersteund wordt door stafmedewerkers. Het College van Bestuur bestuurt de scholen die tot Filios Scholengroep behoren en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs. Zij draagt verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de stichting en zorgt mede voor de beleidsontwikkeling op de scholen. Het College van Bestuur geeft tevens leiding aan de directeuren en het bestuurskantoor van Filios Scholengroep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de directie van onze school. De directie van de school is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en tevens ook contactpersoon naar medezeggenschapsraad en ouderraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Ontwikkelingsgericht
  • Verantwoordelijk
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar  2022-2023 zijn we opnieuw gegroeid. We merken dat ons concept gericht op structuur, welbevinden en activerend onderwijs zijn vruchten afwerpt. We werken komend jaar met twee groepen 1-2 en twee groepen 3-4. We starten het schooljaar met 150 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kiem werkt met een vijf-gelijke-dagenrooster. Leerlingen zijn van 8.30 tot 14.00 u op school.

Voor de naschoolse opvang werken we samen met diverse organisaties:

BSO De Rebbels,  Mozartlaan 94-96, Heesch, 0412-474199,  bsorebbels@kinderopvanghumanitas.nl

Kinderopvang ‘t Beertje, Potbeker 71, 5384 DN Heesch, 0412-455973, www.kdvhetbeertje.nl

VoetbalBSO, Binnenweg 1, 5384 RE Heesch, voetbalbso.nl

Indien u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang, kunt u contact opnemen met de opvang van uw keuze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Certificaat Brabants Veiligheids Label BVL

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden; dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants verkeersveiligheid Label (BVL). Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te houden. De essentie van BVL is dat wij als school punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de leerlingen bevorderen. Dit gebeurt op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen.

Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of- verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Als er genoeg punten zijn gescoord, behouden we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. De Kiem is in het bezit van het label en we streven er uiteraard naar om het label te behouden. We dragen daarmee bij aan de veiligheid van onze kinderen.

Terug naar boven