Basisschool de Toermalijn-Delta

't Vijfeiken 36 5384 ES Heesch

 • Schoolfoto van Basisschool de Toermalijn-Delta
 • Schoolfoto van Basisschool de Toermalijn-Delta
 • Schoolfoto van Basisschool de Toermalijn-Delta

In het kort

Toelichting van de school


Welkom op de pagina van De Toermalijn-Delta. Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij een samenwerkingsschool, ontstaan uit rkbs De Toermalijn en obs Delta.

Ons Motto:

Samen leren, samen leven, samen werken op ‘t Vijfeiken!

Waar je ons aan herkent:

Samen leren:

 • Een sterke basis
 • Ruimte voor creativiteit en sport aangeboden door vakdocenten
 • Hoge verwachtingen, maar elke leerling kent zijn eigen hoogte!
 • Spelend en bewegend leren.
 • Sterke zorgstructuur

Samen leven:   

 • Positive Behavior Support (PBS)
 • Kinderkabinet
 • Aandacht voor de wereld om ons heen.
 • Koppelklassen
 • Samen vieren
 • Parallelgroepen 

Samen werken:

 • Ontwikkeling tot IKC opvang, onderwijs en zorg onder 1 dak
 • Team van professionele leerkrachten en ondersteuners
 • Samen met ouders

Ons schoolgebouw bestaat uit 3 door lichtstraten onderling verbonden gebouwen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uniek
 • Verbinding
 • Veiligheid
 • Groei
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
462
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven