Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Buitenhof

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

Schoolfoto van Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen School De Buitenhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van De Buitenhof!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en doelen van De Buitenhof.

De Buitenhof biedt leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende (onderwijs)vorm die bij het perspectief van de leerling aansluit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Afstemming
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wellicht behoeft het overzicht van 'aantal leerlingen per verblijfsjaar' enige toelichting.
De getallen die hier worden getoond geven het aantal jaren weer dat een leerling, die op dit moment bij ons op school zit, in het totaal heeft doorgebracht in het basisonderwijs. 

Weergave

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting