Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Zes Landenstraat 1 6414 GG Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van basisschool ‘de Schakel’!

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool de Schakel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool de Schakel is een katholieke school met aandacht voor de multiculturele verscheidenheid. Leerkrachten, kinderen en ouders werken iedere dag samen om goed en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Dit onderwijs is gericht om kinderen een goede basis mee te geven om vol vertrouwen te werken aan hun toekomst.

Onze visie luidt: ‘Samen leren voor het leven: ik kan het!’

Neem gerust ook eens een kijkje op onze eigen schoolwebsite: www.bsdeschakel.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren voor het leven
  • Basisvaardigheden op maat
  • Oog voor rust en structuur
  • Een veilig schoolklimaat
  • Het kind staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 betreft het leerlingenaantal op basisschool De Schakel 224 leerlingen. De verwachting (prognose) is dat het leerlingenaantal de komende schooljaren licht zal dalen i.v.m. krimp. De teldatum (1 februari) wordt hierbij telkens als uitgangspunt genomen. Voor een overzicht van de regels met betrekking tot aanmelding en toelating van uw kind: zie de website https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html. Wilt u meer informatie over het samenwerkingsverband: zie dan https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor en na schooltijd en tijdens de vakanties wordt geregeld door Humanitas. De leerlingen die gebruik maken van dit aanbod worden per taxi vervoerd naar de dichtsbijzijnde BSO van Humanitas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven