Rooms Katholieke Basisschool St Paulus

Laurierstraat 72 6413 RR Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Paulus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Paulus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Paulus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Paulus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'het venster' van basisschool St. Paulus te Heerlen.

In dit (school) venster kunt u informatie ophalen over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de school zelf.

Basisschool St. Paulus ligt in Heerlen-Noord en behoort, samen met 50 andere scholen in de regio, tot de Stichting INNOVO. We zijn een gecertificeerde PIRAMIDE school. Dit betekent dat wij als "koppel" met de PSZ Pino een doorgaande ontwikkelingslijn waarborgen voor leerlingen vanaf 3 jaar.

Op onze website (www.paulus-bs.nl) kunt u veel informatie vinden over onze school, neem gerust eens een kijkje!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig schoolklimaat
  • Basisvaardigheden op maat
  • Oriëntatie op jezelf / wereld
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Het kind staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 betreft het leerlingenaantal op basisschool St. Paulus 137 leerlingen. De verwachting (prognose) is dat dit leerlingenaantal de komende schooljaren zal dalen i.v.m. krimp. De teldatum (1 oktober) wordt hierbij telkens als uitgangspunt genomen.

In totaliteit hebben we 6 groepen geformeerd waarbij we werken in combinatieklassen, te weten groep 1-2, 3-4, 4-5, 6-7 en 7-8. In ons onderwijsconcept werken we groepsdoorbrekend in units (unit 1-2, 3-4-5 en 6-7-8), zodat we begeleiding en onderwijs op maat kunnen bieden. Daarnaast hebben we ook nog een taalklas (NT-2) onder leiding van een leerkracht en een onderwijsondersteuner. Dit betekent kleine groepen en ook tijd voor extra aandacht als een leerling of een groepje leerlingen daar behoefte aan heeft.

Voor een overzicht van de regels met betrekking tot aanmelding en toelating van uw kind: zie de website https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html. Wilt u meer informatie over het samenwerkingsverband: zie dan https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor en na schooltijd en tijdens de vakanties wordt geregeld door Humanitas. De leerlingen die gebruik maken van dit aanbod worden per taxi vervoerd naar de dichtsbijzijnde BSO van Humanitas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven