Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hechten veel waarde aan leerlingtevredenheid en (sociale) veiligheid. SWPBS is schoolbreed onze aanpak die hiervoor de basis legt. Aanvullend passen we de Gouden en Zilveren weken toe, waarbij extra aandacht is voor het sociaal pedagogisch klimaat. Op basis van de Viseon afname en de monitor sociale veiligheid wordt op groeps -en individueel niveau gekeken waar iets (extra's) nodig is en in overleg met de leerkracht, intern begeleider en gedragsspecialist worden passende preventieve en indien nodig curatieve aanpakken/ interventies gekozen.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De indicator Oudertevredenheid toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school. De vragenlijst rondom oudertevredenheid is in 2023 voor het laatst afgenomen. Het aantal respondenten bedroeg 88. Dit percentage is voldoende voor de minimale betrouwbaarheid, maar minder dan nodig voor de gewenste betrouwbaarheid. De uitkomst wordt gebruikt als peiling, om waar van meerwaarde verder op door te vragen in een andere vorm waarin ouders meer open feedback kunnen geven. De MR is hierbij ook een sparringpartner en bron van informatie.
Tevredenheid
7,1

Terug naar boven