Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De monitorgegevens gaan over groep 7 en groep 8.

In november wordt de vragenlijst van VISEON van Cito ingevuld en vervolgens geanalyseerd. Indien er een signaal naar voren komt wordt dit met het betreffende kind besproken en indien nodig een van onderstaande acties uitgezet:

-In het kindplan wordt een doel gesteld om het kind bepaalde vaardigheden te leren.

-Er wordt een gesprek gepland met betrokkenen (kinderen/ouders)

-Indien er sprake is van pestgedrag wordt het pestprotocol gevolgd.

In november wordt de vragenlijst nogmaals ingevuld bij kinderen waar signalen naar voren kwamen of waar de leerkracht zorgen over heeft.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De indicator Oudertevredenheid toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven