Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

In het kort

Toelichting van de school

b.s. de Windwijzer:   VEILIGHEID  -   VERTROUWEN      - VERANTWOORDELIJKHEID     

                                                        Samen....... ZELF    wijzer !                                                                    

Welkom bij basisschool De Windwijzer in Heerlen. Wij werken op onze school samen vanuit onze kernwaarden: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.  We richten  ons op de totale ontwikkeling van het kind: cognitieve vaardigheden, sociale competenties, de groei naar steeds meer zelfstandigheid en autonomie. We willen u graag inzicht geven in de achtergronden van waaruit wij werken. Samen met u willen wij in deze belangrijke periode een goede basis leggen voor de verdere ontwikkeling van uw kind.  Deze schoolgids is ook te downloaden op de website van de school: http://www.bs-windwijzer.nl.  of rechtstreeks via www.innovo.nl  De schoolgids wordt steeds geactualiseerd via Scholen op de Kaart.              

RK basisschool DeWindwijzer          

Egstraat 20                                                  

6418 JA Heerlen                                          

045-5 41 38 05                             

@  directie.windwijzer@innovo.nl  ;  www.bs-windwijzer.nl    

Onze school is gezond! 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Daarmee laten wij zien dat op de zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat "Welbevinden". 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Cultuureducatie
  • Gezonde Leefstijl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Windwijzer kent, al verschillende schooljaren (vanaf 2019) een licht groeiend leerlingaantal. Met name de instroom van 4-jarigen was aanmerkelijk groter, maar ook de zij-instroom (door verhuizing naar Heerlerbaan).  Om goed en verantwoord onderwijs te kunnen blijven verzorgen, is er per januari 2023 een protocol 'toelatingsbeleid' beschreven, en met instemming van de MR is dit leidend bij de mogelijkheden om kinderen op de Windwijzer te kunnen aannemen. Meer informatie over toelatingsbeleid: op onze schoolwebsite. Naast de peuterspeelzaal 't Baanbengelke is ook de B.S.O (buitenschoolse opvang) in het gebouw van de Windwijzer aan de Egstraat gehuisvest. De meeste peuters die deze voorziening bezoeken, komen ook naar onze school. 

In de bijlagen:

-verlof, aanvragen vrijstelling voor schoolbezoek,  -verzuim en verlof , -regels voor toelating

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens vrije dagen, studiedagen  en schoolvakanties wordt eveneens uitgevoerd door HumanKind voor ouders die hier een opvangcontract hebben. Zowel de Voorschoolse Opvang als de Buitenschoolse Opvang zijn gerealiseerd bij de Windwijzer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast vertrouwenspersoon en coördinator anti-pestbeleid, heeft de Windwijzer ook een Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandelng en huiselijk geweld:

Nicole Lebon. Nicole.lebon@innovo.nl

De Windwijzer heeft een Media/ internet protocol. Dit wordt jaarlijks met ouders gedeeld bij de start van het schooljaar.

Terug naar boven