Basisschool Windekind

Van Weerden Poelmanstr 192 6417 ES Heerlen

  • Vanuit waarden positief gedrag aanleren, de kern van SWPBS
  • Patronen en letters in scheerschuim
  • Vanuit ervaring leren.
  • Met de groep erop uit.
  • Leren in de natuur.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Windekind. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Periodiek werken we dit schoolvenster bij. 

We richten ons op de totale ontwikkeling van het kind: cognitieve vaardigheden, sociale competenties, de groei naar steeds meer zelfstandigheid en autonomie en last but not least de persoonlijke ontwikkeling. Ons breed aanbod voorziet daartoe ruimschoots. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Actief en samen leren
  • Brede en persoonlijke ontwik.
  • Zelfregie en –reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding en toelating

Via onderstaande link komt u bij de afspraken die gelden bij aanmelding en toelating op onze school. https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

In hoofdstuk 4.4 van deze gids en ook op onze website www.bswindekind.nl vindt u informatie over het specifieke aannamebeleid dat Windekind hanteert.

Schorsing en verwijdering

Via onderstaande link komt u bij de afspraken die gelden bij schorsing en verwijdering van leerlingen op onze school

www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we een inlooptijd. Tussen 08.30- 08.45 u is er een inlooptijd. De leerkracht is aanwezig in het cluster om de leerlingen te verwelkomen. Om 08.40 u klinkt het eerste belsignaal: de kinderen moeten naar binnen. De leerlingen leggen de materialen klaar die ze nodig hebben. Om 08.45 u gaat het 2e signaal, alle leerlingen zijn op hun werkplek of instructieplek en het programma gaat beginnen. 

De kleuters worden dagelijks ontvangen door leerkrachten en/of onderwijsondersteuner(s) van het cluster 1-2 bij de poort van hun speelplaats. Op de andere speelplaats wordt erop toegezien dat de kinderen bij aankomst meteen naar binnen gaan.

Op alle dagen komen de kinderen zelfstandig het plein op en gaan vervolgens meteen naar binnen.

Voor startende kleuters geldt dat ouders de eerste week/weken (i.o.m. de leerkrachten) in afbouwende sfeer even mee naar binnen gaan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen (een leerkracht en een ouder) zijn opgenomen in de Schoolgids

Terug naar boven