Basisschool Windekind

Van Weerden Poelmanstr 192 6417 ES Heerlen

  • Jaarlijks vieren we de verjaardag van school
  • Samen werken, jong geleerd...
  • Vanuit waarden positief gedrag aanleren, de kern van SWPBS
  • Ouders lezen voor
  • Aan het werk met de computer. Fijn dat een ouder assisteert.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Windekind. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Periodiek werken we dit schoolvenster bij. 

We richten ons op de totale ontwikkeling van het kind: cognitieve vaardigheden, sociale competenties, de groei naar steeds meer zelfstandigheid en autonomie en last but not least de persoonlijke ontwikkeling. Ons breed aanbod voorziet daartoe ruimschoots. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Actief en samen leren
  • Brede en persoonlijke ontwik.
  • Zelfregie en –reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 01-10-2019 bedroeg het leerlingenaantal 364

De afgelopen jaren zijn we gegroeid. Dit heeft tot gevolg gehad dat we ons maximaal hebben ingezet om zoveel mogelijk kinderen een plek te kunnen bieden. Om de kwaliteit te kunnen borgen hebben we in de loop van het afgelopen schooljaar een leerlingenstop moeten hanteren. Ook voor het schooljaar 2020/2021 is de stop weer van kracht. We zijn nu bezig met de aanmelding voor het schooljaar 2021-2022. We hanteren het uitgangspunt dat broertjes/zusjes van reeds schoolgaande kinderen voorrang hebben op geheel nieuwe leerlingen.

We hebben overeenstemming bereikt met de gemeente om over meer ruimte te kunnen beschikken, in de vorm van tijdelijke uitbreiding op eigen locatie. Deze uitbreiding zal z.s.m. gerealiseerd worden in het schooljaar 2020-2021.

Aanname van nieuwe leerlingen

Wanneer een kleuter vier jaar is, wordt hij/zij toegelaten tot de basisschool.

De eerste stap is een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken met Marjo Claessen. Het gesprek wordt tijdens schooltijd gepland, zodat ouders zien hoe de school in beweging is.

Aanmelding gebeurt door het aanmeldformulier ingevuld af te geven op school. Er is pas sprake van inschrijving als ouders een bevestiging via de mail hebben ontvangen.

In de periode kort voorafgaand aan de vierde verjaardag mag een kind max. 5 dagdelen komen proefdraaien. Deze momenten worden in overleg met de groepsleerkracht tijdens het intakegesprek gepland.

Kinderen die in juni, juli of augustus vier jaar worden, stromen na de zomervakantie in. Zij hebben voorafgaand aan de zomervakantie geen proefmomenten, omdat we uit ervaring weten dat dit onduidelijkheden geeft voor de betreffende kinderen (denk aan andere juf, kinderen leren kennen die volgend jaar in een andere groep zitten en in de laatste fase van het jaar in een volle groep terecht komen) We gunnen ieder kind een veilige, vertrouwde start op onze school. Wel hebben zij de dinsdagmiddag voor de zomervakantie een kennismakingsmoment met de leerkracht(en) en de leerlingen waarbij ze na de zomer in de groep komen.

www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 werken we dagelijks met een inloopmoment. Vanaf 8.30u. komen de kinderen rustig naar binnen, worden daar ontvangen door hun leerkrachten en starten de dag met een vaste routine op. Om 8.45u is iedereen binnen en aan het werk. De kleuters worden dagelijks ontvangen door de onderwijsondersteuner(s) van het cluster 1-2 bij de poort van hun speelplaats. Op de andere speelplaats wordt er ook op toegezien dat de kinderen bij aankomst naar binnen gaan.

Op alle dagen komen de kinderen zelfstandig het plein op en gaan vervolgens meteen naar binnen. Voor startende kleuters geldt dat ouders de eerste week/weken (i.o.m. de leerkrachten) in afbouwende sfeer even mee naar binnen gaan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen (een leerkracht en een ouder) zijn opgenomen in de Schoolgids

Terug naar boven