Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Mijnzetellaan 4 6412 EN Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
  • Basisschool de Wegwijzer biedt Kernwaardengericht onderwijs. Wij gaan uit van de kernwaarden:  Samen Groeien naar Geluk.
  • Betekenisvolle hoeken op het leerplein van unit 1.
  • Op het leerplein hebben de leerlingen de mogelijkheid om de lesstof zelfstandig te verwerken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van BS de Wegwijzer vullen jaarlijks de Monitor Sociale Veiligheid in. Daarnaast vullen alle leerlingen op school 6 wekelijks de OK-thermometer in en krijgen de ouders 1 keer per 2 maanden de gelegenheid om de OK-thermometer in te vullen. Op deze manier proberen we zicht te houden op het pedagogisch klimaat van onze school. Wekelijks vindt er in de groepen een SOCIO-kring plaats zodat we pro actief werken aan een sociaal sterke groep.

De toezichthouders noteren in de conflicten, die plaatsvinden in aan app. De conflictleerkracht monitort wekelijks deze resultaten en deelt deze met de medewerkers. Op deze manier houden we zicht op de incidenten die er plaatsvinden op de speelplaats. Indien noodzakelijk worden er gesprekken gevoerd met leerlingen/ouders en worden er passende acties uitgezet om het gedrag te verbeteren. Onze focus ligt op het stimuleren van positief gedrag op de speelplaats en daarom worden er speelplaatslessen gegeven en tokens uitgedeeld.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven