El Wahda Islamitische Basisschool

Voskuilenweg 137 6416 AJ Heerlen

Schoolfoto van El Wahda Islamitische Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de schoolgids staat een overzicht met de eindresultaten van 2008/2009 t/m 2012/2013. Een tabel geeft het beeld van de schoolscore (gemiddelde van de leerlingen van groep 8) op de Eindtoets van Cito. We kijken naar de schoolscore, die gecorrigeerd is naar leerlingengewicht. Dit leerlingengewicht is gekoppeld aan de opleiding van de ouders.

Onze schoolscore ligt alle jaren boven de ondergrens. Meestal tussen de ondergrens en bovengrens.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De groepsgrootte is ook van invloed op het beeld. Een kleine groep 8, zal een grotere schommeling laten zien. Daarom kijkt de school naar een periode van vijf schoolverlatersgroepen om percentueel iets te zeggen over onze uitstroom.

VWO/HAVO 37%

VMBO (T en G) 23%

VMBO (K en B) 29%

LWOO 9%

Praktijkonderwijs 2%

Totaal aantal leerlingen in vijf jaar tijd waaruit dit overzicht is opgebouwd: 64 leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ons laatste schoolbezoek vanuit inspectie in het kader van het toezichtskader dateert van september 2011.

  • Dat onderzoek is inmiddels eigenlijk gedateerd. Dit omdat de onderwijsinspectie een nieuw toezichtskader heeft, maar vooral omdat bij El Wahda veel wijzigingen hebben plaatsgevonden.
  • Naar aanleiding van het rapport werd een verbeterplan geschreven en uitgevoerd. Een papieren kastdocument, maar een richtinggevende bron en basis om alle schoolontwikkeling in brede zin (van schoolplan tot personele wisselingen en van opbrengsten tot kwaliteitszorg) zo goed mogelijk vorm te geven.
  • Na najaar 2011 heeft de onderwijsinspectie nog twee bezoeken afgelegd in het kader van het jaarlijkse bestuursbezoek. Als eenpitter (één bestuur, één school) wordt ook bij die gesprekken gekeken naar de schoolontwikkeling. Het geactualiseerd verbeterplan is daar telkens besproken. Van zulke gesprekken krijgt bestuur een kort verslag, maar ze staan niet op de site van de onderwijsinspectie.
  • Via nieuwsbrieven zijn de eigen ouders telkens op de hoogte gehouden.

Terug naar boven