El Wahda Islamitische Basisschool

Voskuilenweg 137 6416 AJ Heerlen

Schoolfoto van El Wahda Islamitische Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Het SchoolVenster PO biedt iedereen inzicht in de resultaten van El Wahda te Heerlen. Alle gegevens zijn afkomstig van DUO en de Onderwijsinspectie. Waar nodig heeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolgegevens en schoolprestaties.

Wilt u meer weten over de islamitische basisschool El Wahda, lees dan hier verder.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zuid Limburg is al jarenlang een krimpregio met dalende leerlingenaantallen per school. Scholenfusies zijn het gevolg. Uit de grafiek kunt u opmaken dat het leerlingenaantal van El Wahda stijgt. We groeien, waarschijnlijk omdat ouders steeds meer de overtuiging krijgen dat we ons motto waarmaken: El Wahda, de plek waar kwaliteit en identiteit al ruim 20 jaar hand in hand gaat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven