OBS de Droomboom

Limburgiastraat 34 6415 VT Heerlen

Schoolfoto van OBS de Droomboom

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,        

U ziet nu het schoolvenster van OBS de Droomboom een school voor regulier openbaar basisonderwijs te Heerlen.  

Het schoolvenster heeft een aantal bedoelingen:

-     voor ”nieuwe ouders”, zodat ze iets meer over onze school te weten kunnen komen

-      het kiezen van een school voor hun kind voor ouders iets te vergemakkelijken

-      voor anderen zodat ze kunnen lezen wat onze school met de kinderen wil bereiken.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Activerend
  • Talenten gebruiken
  • Respect
  • Multicutureel dus kleurrijk
  • Openbare identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven