Frans Postmaschool

Merwedestraat 16 6413 VV Heerlen

Schoolfoto van Frans Postmaschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De eind Cito schoolscore 2014-2015 vermeldt zoals bij DUO of op Schoolvenster is niet juist.

De schoolscore is nl : 538.6 en met correctie : 538.0

In het schooljaar 2016-2017 heeft de school voor het eerste meegedaan aan de IEP.

Ondanks de tegenvallende resultaten op groepsniveau ( score 65 i.p.v 62.3) vonden we dit een "prettige" toets om af te nemen. Deze toets was adaptief d.w.z. dat gaande weg het afnemen van deze toets het niveau van de leerling werd bepaald. Vergeleken met de ontwikkeling van het individuele kind hebben we geconstateerd dat deze groep 8 individueel gezien een goede groei heeft doorgemaakt. Wij vinden dat een groepsgemiddelde niet meer in deze tijd van het passend onderwijs thuishoort, maar dat er gekeken moet worden naar de ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentoetsen, midden en eind toetsen van Cito, gebruiken wij om een analyste te maken van de leerlingresultaten.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de onderwijsbehoeften van de kinderen in de volgende periode in kaart te brenegen en om goede groepsplannen te kunnen maken.

Zodoende kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen, ondersteunen en daar waar nodig ons onderwijs aan de leerlingen aanpassen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven