Frans Postmaschool

Merwedestraat 16 6413 VV Heerlen

Schoolfoto van Frans Postmaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten.

Het kan natuurlijk voorkomen dat door ziekte een vervanger moet worden ingeschakeld. De directeur raadpleegt de vervangersbank, waar beschikbare leerkrachten aangemeld zijn. Mocht er helemaal geen invaller beschikbaar zijn, wordt er intern een oplossing gezocht. Lukt dit niet dan worden de leerlingen verdeeld over verschillende groepen. We doen al het mogelijke om de leerlingen niet naar huis te sturen. Mocht dit wel het geval zijn, dan krijgt u hiervan bericht en indien u niet voor opvang kunt zorgen, vangt de school uw kind op.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


We hebben de volgende kwaliteiten in huis:

taal-leesspecialist,

Interne begeleider,

Rekenspecialist,

Specialist dyslexie,

Coördinator Vreedzame School.

We streven erna om zoveel mogelijk leerkrachten de gym specialisatie te laten behalen.

BHV-ers

Master Sen Gedragsspecialisten

Verkeerscoördinator.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Net zoals bij de onderwijstijd in de groepen 3 tot en met 8 is het bovenstaande een richtlijn.

Als we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen zal de ene week wellicht meer aan een vak besteed worden dan de andere week.

Ten allen tijden is het doel om het onderwijsprogramma van de school te volgen, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben zich de lesstof eigen te maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Frans Postmaschool is een erkende Vreedzame school. Zij biedt veel ondersteuningen aan kinderen met sociaal-emotionele problemen en problemen met  sociale vaardigheden.

Tevens biedt zij specifieke ondersteuning aan kinderen met lees-taal- en rekenproblematieken.

Er is een leescoördinator op school en een leerkracht gaat zich al rekencoördinator ontwikkelen.

Onze uitdaging ligt op de ontwikkeling van kinderen met licht autisme en ADHD en hoogbegaafdheid.

Hier willen we ons de komende jaren  in gaan ontwikkelen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven