Frans Postmaschool

Merwedestraat 16 6413 VV Heerlen

Schoolfoto van Frans Postmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u een kijkje wilt nemen in de Frans Postmaschool.

Wij hopen u een indruk te kunnen geven van onze school, maar zijn ons ervan bewust dat dit U geen compleet beeld kan geven.

Heeft u interesse in onze school. Kom dan een keertje op bezoek en zie en voel de sfeer en kwaliteit van onze school. 

Met vriendelijke groeten

Het team van de Frans Postmaschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit & creativiteit
  • Relatie
  • Openheid
  • Verantwoordelijkhheid
  • samenwerking & zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We zijn op school bezig met een sociaal veiligheidsplan. Dit is in ontwikkeling.

Hierin wordt een aangepaste versie van het pestprotocol verwerkt.

De schoolregels en klassenregels staan in onze schoolgids vermeld. Deze is op de website van onze school te vinden.

Het komende jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.

Terug naar boven