RK BS De Ganzerik

Caeciliastraat 19 6413 GM Heerlen

Schoolfoto van RK BS De Ganzerik

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolsite van basisschool de Ganzerik in Heerlen. 

Samen met de partners naschoolse opvang “ Kinderopvang Humanitas”, “Peuterspeelzaalwerk Heerlen” en de Meander Zorggroep vormen we de Brede School “Klavervier” op Heerlerheide. Wij zetten ons samen in voor een prettige en veilige omgeving, waar alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geven in deze gids aan waar wij voor staan, welke doelen wij nastreven en allerlei praktische informatie over onze school. Onze schoolgids staat op onze website http://www.bsdeganzerik.nl..  

Met vriendelijke groet,

 Team basisschool de Ganzerik

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilgheid
  • Respect
  • Relatie competentie autonomie
  • Samenwerken
  • Talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Groep 1 heeft elke vrijdag vrij.

Groep 2 heeft elke vrijdagmiddag vrij. Daarnaast heeft groep 2 enkele vrije vrijdagen per jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven