RK Bs Gerardus Majella

Hei-Grindelweg 88 6414 BT Heerlen

Schoolfoto van RK Bs Gerardus Majella

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de sociale veiligheid van onze leerlingen in beeld gebracht met Kindbegrip, ons leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel. De inspectie heeft zicht op onze resultaten.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bijgaand de resultaten van de ouderenquête, georganiseerd door de MR van onze school. Afname in schooljaar 2019/2020.


Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven