Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

Grasbroekerweg 124 6412 BH Heerlen

  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • veel speelruimte, veel speeltoestellen en gezellige zitbankjes
  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • gezellig keuvelen op de bankjes, gemaakt door onze actieve OuderRaad

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van Basisschool de Horizon. U vindt hier informatie over onze school. De gegevens komen van DOU, de onderwijsinspectie en de school. Basisschool de Horizon is een school met een katholieke grondslag waar kinderen met alle geloofsovertuigingen welkom zijn. Dit vertegenwoordigt tevens een van onze kernwaarden. Iedereen is welkom en mag zichzelf zijn. We koesteren verschillen, gebruiken deze als uitgangspunten binnen ons leren en sluiten hierin zoveel mogelijk aan bij onze kinderen. Zo leren kinderen op natuurlijke wijze dat het goed is om te zijn zoals je bent en kom je veilig tot leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Eigenaarschap en autonomie
  • Samenwerken
  • Intrinsieke motivatie
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een typische stadsschool met de daarbij behorende kenmerkende gemêleerde en multiculturele populatie. Op 1 0ktober 2019 telde onze school 240 leerlingen. Onze kinderen wonen voornamelijk in de wijken Grasbroek, Musschemig, Schandelen,Palemig en Meezenbroek. Een klein deel woont iets verder uit de buurt van de school. Ondanks onze katholieke grondslag zijn op onze school alle kinderen welkom ongeacht hun geloof. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat er door het jaar heen aandacht is voor de feesten die horen bij ons Katholieke geloof. Daarnaast vinden wij het fijn om ook begrip en aandacht te hebben voor andere overtuigingen zodat onze kinderen opgroeien in de wetenschap dat je zelf keuzes mag maken in je geloofsovertuiging. Respect hebben voor elkaar is een van onze basis waarden die hierin duidelijk naar voren komt. Onze school staat open voor alle kinderen dus ook kinderen die wellicht in hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben. Onze specialisatie hierin staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP ter inzage op school). Samen met u als ouder en eventueel overige betrokkenen wordt gekeken naar de behoeften van uw kind en naar de haalbaarheid van de begeleiding voor ons als school. Eerlijke en open communicatie en samenwerking met jullie als ouders is hierin heel belangrijk. Indien nodig wordt er in samenspraak met jullie een plan van aanpak gemaakt waarin de extra ondersteuningsbehoefte wordt weggezet.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vrije middagen in het schooljaar 2019-2020 

Groepen 1-2:
- alle woensdagmiddagen 
- alle vrijdagmiddagen

Groepen 3-8: 
- alle woensdagmiddagen 
- vrijdagmiddag 24 december en 25 februari

Vrije dagen i.v.m. studiedagen team:

dinsdag 28 september 2021

woensdag 20 oktober 202

donderdag 10 februari 2022

vrijdag 11 februari 2022

woensdag 25 mei 2022

dinsdag 7 juni 2022

maandag 18 juli 2022

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

- De invulling van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal in het schooljaar 2019-2020 gedaan worden.

- De school- en klassenregels worden in de startweek van het nieuwe schooljaar 2019-2020 door leerkrachten èn kinderen geactualiseerd/opnieuw opgesteld. Deze zullen dan zichtbaar worden gemaakt.

- Als tweede schoolcontactpersoon (vertrouwenspersoon) vanuit de ouders is benoemd mevrouw Verena Peters. Kinderen en ouders kunnen haar benaderen voor adviezen over te bewandelen wegen bij een verschil van mening, een klacht of een probleem.

Terug naar boven