Basisschool Martinus

De Doom 11 6419 CW Heerlen

Schoolfoto van Basisschool Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Visie op onderwijs en de realisatie daarvan: waar staan we voor?

Op de Martinus staan leerlijnen en doelen centraal. Hoge verwachtingen vormen daarbij de uitdaging. Voor zowel medewerkers als kinderen. Iedereen draagt vanuit eigen kwaliteiten en expertise bij aan de ontwikkeling van kinderen. We willen daarmee een rijke, afwisselende en uitdagende leeromgeving creëren voor kinderen. Zowel in aanbod als in fysieke omgeving. Het aanbod van basisvakken/leerstof is in balans met het thematische en creatieve aanbod. De leerkracht, of andere medewerker, is hierbij steeds meer begeleider. De ontwikkeling en talenten van kinderen zijn zichtbaar in de school. Een belangrijke vaardigheid die we kinderen willen meegeven is reflecteren op het eigen leren. Daarmee worden kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We vieren successen. En we leren kinderen dat we samen verantwoordelijk zijn voor elkaar, voor hoe we samenwerken en voor onze omgeving. Daar hebben we vaste vormen voor ontwikkeld.

www.bsmartinus.nl                      

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Duidelijkheid
  • Vertrouwen
  • Onderwijsbehoeften
  • Ruimte voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Definitieve leerlingenaantallen op teldatum van de afgelopen 4 schooljaren:

Leerlingenaantal per 01-10-2017: 276 kinderen  (-1).

Leerlingenaantal per 01-10-2018: 274 kinderen (-2)

Leerlingenaantal per 01-10-2019: 255 (-19)

Leerlingaantal per 01-10-2020: 253 (-2)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven