obs De Carrousel

Smaragd 27 1703 GA Heerhugowaard

Schoolfoto van obs De Carrousel

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Tot en met schooljaar 2014-2015 maken de scholen van stichting De Blauwe Loper voor hun verwijzing gebruik van de Citotoetsen, NSCCT in groep 6, (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)  de NIO in groep 8 (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), het drempelonderzoek in groep 8 en de observaties en toetsingen uit de dagelijkse praktijk. Vanaf schooljaar 2015-2016 zullen de scholen gebruik gaan maken van de verplichte centrale eindtoets in plaats van de NIO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven